1. Wstęp

Spis treści rozdziału

Osoby piszące sporo publikacji spotykają się w pewnym momencie z problemem cytowania literatury. W różnych dokumentach pojawiają się te same odwołania do literatury. Różni wydawcy wymagają różnego sposobu formatowania spisów cytowanych publikacji lub różnych form odwołań w tekście. Dla pojedynczego dokumentu te problemy są nieistotne i zwykle łatwiej w takim przypadku złożyć spis literatury ręcznie, używając środowiska thebibliography. Jeżeli jednak istnieje potrzeba cytowania tych samych pozycji w różnych dokumentach to warto pracę zautomatyzować.

Istnieje odpowiednie narzędzie do obróbki bibliografii -- bibtex -- program służący do wspomagania tworzenia spisów literatury, napisany przez Orena Patashnika. Program ten korzysta z bibliograficznej bazy danych zawartej w plikach typu bib. Pozwala na automatyczny wybór cytowanych pozycji spośród wszystkich zawartych w bazie (lub bazach -- bibtex może korzystać jednocześnie z kilku plików). Razem z programem dostarczonych jest kilka standardowych stylów formatowania spisów literatury oraz odwołań do nich. Style te -- zapisane w specjalnym języku -- można modyfikować lub tworzyć nowe własne.


Następny rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału